Adult vitnäbbad i sommardräkt!
Adult White-billed Diver in summer plumage!
Till foton/To photos galleri/gallery 3: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Copyright © Dan Mangsbo 2002.