Den lilla vackra Purpurbräckan är oftast den blomma som blommar först i de arktiska områdena.
In the arctic, where winters are longest and coldest, Purple Mountain Saxifrage is almost the first plant to flower.
Till foton/To photos 2002: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Copyright © Niklas Holmström 2002.