Sträckskådning vid Slettnes fyr / Seawatching at Slettnes lighthouse.
Från vänster/From left: Ulf Karlsson, Magnus Ullman, Anders Blomdahl, Jan Hägg, Klaus Malling Olsen och/and Michael Thim.
Till foton/To photos 2002: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Copyright © Niklas Holmström 2002.